O Klubie | About Us

logo_PK_2014

Kalendarz zajęć można zobaczyć w zakładce KALENDARZ, bądź pobrać arkusz dat klikając tutaj | Click here to download this year’s schedule

REVI-PK-header-chalkboard-volunteers

Działamy pod skrzydłami REVI (Real & Enthusiastic Voice of Integration www.revirevi.org) ‘Revi’ w języku esperanto oznacza ‘marzenie’. My, członkowie REVI, marzeń mamy dużo. Wierzymy, że każde z nich się spełni, ponieważ jesteśmy grupą ludzi, która wierzy w siłę społeczności. REVI pomaga mniejszościom narodowym przybyłym do Wielkiej Brytanii zintegrować się z tutejszą społecznością, a co za tym idzie, poczuć się bezpiecznie.

W Polskim Klubie realizujemy tą misję organizując zajęcia z języka polskiego, historii, geografii, przyrody. Staramy się pokazać dzieciakom jak wartościowe jest ich dziedzictwo, aby rozwijały poczucie własnej wartości i umiejętności pracy w grupie, by godnie reprezentowały swój kraj – gdziekolwiek przyjdzie im realizować swoje marzenia.

Sprawdź, co robimy na zajęciach – odwiedź stronę “Z życia Polskiego Klubu”, gdzie publikujemy sprawozdania z klubowych spotkań.

Nasz zespół:

CAPUTA MARTA
CHODECKA ZANETA
CHODECKA-PIÓRKO ANNA
DAYNES RENATA
DZIDO HALINA
DZIDO MONIKA
GOLIŃSKA KAROLINA
JANIUK MAŁGORZATA
KOWALSKI MARIUSZ (trener karate)
KOZŁOWSKA-JANUSZ  ELŻBIETA
MATLACH IZABELA
MIELOSZYK KATARZYNA
ORAMUS LIDIA (trener tańca)
SKONIECZNY PIOTR
SZCZEPAŃSKA KATARZYNA

Młodzi wolontariusze:
BŁASZCZYK DAWID
DETKO KAMIL
SLOMION DOMINIK

W razie pytań prosze dzwonić na numer 07477 607177 lub pisać na info@pkbraintree.org.uk. Spotykamy się w Carousel Children’s Centre (Chapel Hill, Braintree, Essex CM7 3QZ).
Zajęcia taneczne:
9:00 – 10:00
Lekcje:
10:00 – 13.30
Karate:
13:45 – 14:30
Polish Children’s Club in Braintree
We are an organisation operating under the umbrella of REVI (Real & Enthusiastic Voice of Integration www.revirevi.org). In Esperanto ‘revi’ stands for ‘dream’. We have many dreams. We believe that each of them will come true. We have a positive attitude and believe in bringing communities together.
We work especially with cultural minorities is the UK, we help them integrate with the community, feel safe and confident.

Polish Children’s Club fulfils this mission by organising lessons of Polish language, literature and folklore, history and geography. We aim to show our children how valuable our heritage is and encourage them to develop the sense of confidence and team-work so they can proudly represent themselves and their country – wherever they may realise their dreams.
Our team:
CAPUTA MARTA
CHODECKA ZANETA
CHODECKA-PIÓRKO ANNA
DAYNES RENATA
DZIDO HALINA
DZIDO MONIKA
GOLIŃSKA KAROLINA
JANIUK MAŁGORZATA
KOWALSKI MARIUSZ (karate instructor)
KOZŁOWSKA-JANUSZ  ELŻBIETA
MATLACH IZABELA
MIELOSZYK KATARZYNA
ORAMUS LIDIA (dance instructor)
SKONIECZNY PIOTR
SZCZEPAŃSKA KATARZYNA 

Young volunteers:
BŁASZCZYK DAWID
DETKO KAMIL
SLOMION DOMINIK

We meet at the Carousel Children’s Centre (Chapel Hill, Braintree, Essex CM7 3QZ) and you can always call us on 07477 607177 or email us on info@pkbraintree.org.uk.
Dance classes:
9:00 – 10:00
Lessons:
10:00 – 13.30
Karate:
13:45 – 14:30

 

REVI-PK-header-chalkboard-we-meet-at