Następne zajęcia | Next session

Do zobaczenia w sobotę 7go stycznia!

See you on Saturday, 7th January!