Kalendarz | Calendar

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Prosimy o zaznajomienie się z poniższymi dokumentami:

Dear Parents,

Please familiarise yourselves with the following documents:


revi-kalendarz-klubowy-2016-2017


Kliknij na obrazek powyżej i pobierz klubowy kalendarz na rok 2016/17  Click on the image above to download club’s schedule for 2016/17

Zajęcia odbywają się w Carousel Centre (Chapel Hill, Braintree, Essex CM7 3QZ) od 10.00 do 13.30 (zajęcia taneczne dla chetnych rozpoczynają się o 9tej). Potem mamy zajęcia karate od 13.45 do 14.30 (na karate mogą uczęszczać wszyscy chętni, jednak prosimy, by dzieci młodsze niż 5 lat uczęszczały w towarzystwie rodziców).

Oto nasz plan dnia:

CZAS GRUPA

(1: MALUSZKI; 2: SREDNIA; 3: NAJSTARSZA)

09:00 – 10:00 ZAJĘCIA DODATKOWE – TANIEC
10:00 – 10:20 GRY I ZABAWY NA POWITANIE – DLA WSZYSTKICH GRUP – DUŻA SALA
10:20 – 12:00 1.     I BLOK TEMATYCZNY – The DEN (10:20 – 11:20)

LUNCH – The DEN (11:20 – 11:45)

DZIECI SPOTYKAJĄ SIĘ ZE STARSZYMI DZIEĆMI – DUŻA SALA/The DEN

2.     I BLOK TEMATYCZNY – DUŻA SALA (10:20 – 11:30)

LUNCH – DUŻA SALA/PLAC ZABAW

3.     I BLOK TEMATYCZNY – SALA OD JĘZYKA POLSKIEGO (10:20 – 11:30)

LUNCH – DUŻA SALA/PLAC ZABAW

12:00 – 13:25 1.     II BLOK TEMATYCZNY – SLUCHANIE BAJEK – The DEN (12:00 – 12:45)

III BLOK TEMATYCZNY -KĄCIK ZABAW – The DEN

2.     II i III BLOK TEMATYCZNY – PRZERWA POMIĘDZY BLOKAMI – OD 5 DO 10 MINUT – Front lobby.

W ZALEŻNOŚCI OD ZAJĘĆ DO WYBORU: DUŻA SALA LUB SALA OD J.POLSKIEGO.

3.     II i III BLOK TEMATYCZNY – PRZERWA POMIĘDZY BLOKAMI – OD 5 DO 10 MINUT – Front lobby.

W ZALEŻNOŚCI OD ZAJĘĆ DO WYBORU: DUŻA SALA LUB SALA OD J.POLSKIEGO.

13:25 – 13:30 DZIECI PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO WYJŚCIA – ZEBRANIE SWOICH RZECZY I PRAC
13:45 – 14:30 ZAJĘCIA DODATKOWE – KARATE TSUNAMI

*GRUPA I MALUSZKI – ZAJĘCIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ RÓWNIEŻ W TZW. KĄCIKU ZABAW.

Pytania, sugestie i nieobecności można zgłaszać dzwoniąc na klubowy numer telefonu 07477 607177 albo drogą meilową info@pkbraintree.org.uk

Daty zajęć Klubu Polskiego w Braintree w roku szkolnym 2016/17

2016 ROK ZAJĘCIA
PAŹDZIERNIK 08
22
LISTOPAD 05
19
GRUDZIEŃ 03
17
2017 ROK ZAJĘCIA
STYCZEŃ 07
21
LUTY 04
18
MARZEC 04
18
KWIECIEŃ 01*
22*
MAJ 06*
20*
CZERWIEC 10 *- ZAKOŃCZENIE ROKU

*wymagane potwierdzenie Carousel Centre

 

Our classes take place at the Carousel Centre (Chapel Hill, Braintree, Essex CM7 3QZ) between 10am and 1.30pm (dance classes begin at 9am) and then we have karate from 1.45pm to 2.30pm (for those who want to attend – children under 5 years need to be accompanied by an adult).

TIME GROUP

(Group 1: Juniors*)

09:00 – 10:00 DANCE CLASSES (children wanting to attend need to sign up with our coach Lidia Oramus)
10:00 – 10:20 GAMES & TOPICAL INTRODUCTION FOR ALL GROUPS – MAIN HALL
10:20 – 12:00 1.     1ST TOPIC – The DEN (10:20 – 11:20)

LUNCH – The DEN (11:20 – 11:45)

CHILDREN JOIN THE OTHER GROUPS – MAIN HALL/The DEN

2.     1ST TOPIC – MAIN HALL (10:20 – 11:30)

LUNCH – MAIN HALL/COURTYARD

3.     1ST TOPIC – ROUNDABOUT ROOM (10:20 – 11:30)

LUNCH – MAIN HALL/COURTYARD

12:00 – 13:25 1.     2ND TOPIC – STORYTIME – The DEN (12:00 – 12:45)

3RD TOPIC – GAMES CORNER – The DEN

2.     2ND & 3RD TOPIC (10 MINUTE BREAK) – front lobby

CLASSES TAKE PLACE IN THE MAIN HALL OR IN THE ROUNDABOUT ROOM

3.     2ND & 3RD TOPIC (10 MINUTE BREAK) – front lobby

CLASSES TAKE PLACE IN THE MAIN HALL OR IN THE ROUNDABOUT ROOM

13:25 – 13:30 CHILDREN PREPARE TO GO HOME
13:45 – 14:30 KARATE TSUNAMI (FOR CHILDREN OLDER THAN 5 YEARS OLD) CHILDREN WISHING TO ATTEND NEED TO SIGN UP WITH OUR COACH

*GROUP I JUNIORS – ACTIVITIES MAY TAKE PLACE IN CAROUSELS’S ‘GAMES CORNER’

If you have any questions, suggestions or would like to notify us of your child’s absence, please send an email to info@pkbraintree.org.uk

Dates Polish Children’s Club in Braintree meets in 2016/17

2016 CLASSES
OCTOBER 08
22
NOVEMBER 05
19
DECEMBER 03
17
2017 CLASSES
JANUARY 07
21
FEBRUARY 04
18
MARCH 04
18
APRIL 01*
22*
MAY 06*
20*
JUNE 10 *- END OF YEAR ACADEMY

*subject to Carousel Centre’s availability